Współpraca z biznesem

Współpraca z Fundacją im. Adama Hadława

Współpraca biznesu z fundacją

Współpraca z biznesem w zakresie działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych może obejmować:

Poprzez te działania, biznes może wspierać rozwój społeczności lokalnych, promować aktywność społeczną i poprawić jakość życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych, tworząc jednocześnie większe zrozumienie i szacunek między różnymi grupami wiekowymi.