Walka o Prawa Zwierząt

Prowadzimy szereg stałych działań na rzecz walki o prawa zwierząt, w tym podnosimy wiedzę na temat Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Zapytujemy o udostępnienie informacji publicznej w celu weryfikacji realizacji powyższej ustawy oraz prowadzonych działań przez gminy lub inne instytucję.
Na ich podstawie oraz biuletynu informacji publicznej, a także innych dostępnych źródeł tworzymy mapę kontaktów, na które można się kontaktować w sprawie m.in. bezdomności zwierząt.

Staramy się uświadamiać mieszkańców oraz aktywistów na rzecz zwierząt jaka jest rola oraz odpowiedzialności instytucji publicznych w walce z bezdomnością zwierząt, gdzie należy dzwonić, jeśli napotka się takowe czy zachęcać do właściwych i rzeczowych działań na ich rzecz.

Poniżej tworzymy mapę z danymi urzędów, na które powinno się dzwonić w celu zgłoszenia bezdomnego kota czy psa.

Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Art. 25. Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724   USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

W przypadku problemów z kontaktem, odmowy realizacji powyższych zadań prosimy o kontakt oraz kopię przesłanej wiadomości.
Pamiętajmy należy zawsze mieć dowód zgłoszenia zwierzęcia, by móc kontrolować jego stan obecny, musi pozostać po nim ślad!

Organizujemy coroczną konferencję przyjaciół zwierząt, w której edukujemy

m.in. na temat schronisk dla zwierząt bezdomnych czy aktywnej pomocy zwierzętom w pracy weterynarza oraz podczas prowadzenia schroniska oraz behawioryzmu zwierząt.

Pokazujemy co robić, gdy napotka się bezdomne czy dzikie zwierzę, jak reagować podczas wypadku z jego udziałem.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2023r.