Pamięć o śp. Adamie Hadławie

Inicjatywa Fundacji im. Adama Hadława

Pamięć o śp. Adamie Hadławie

Nasza historia sięga 2020r., kiedy to w naszym ukochanym mieście Łańcucie powstał Podkarpacki Instytut Edukacji Społecznej. Misją i celem była działalność na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynienie się do rozwoju ruchu skautowego i harcerskiego. Plany i działania były ambitne, a fundatorem człowiek niezwykły – Ś. P. Adam Hadław.

Adam Hadław był polskim działaczem społecznym, którego praca skupiała się na wielu obszarach, w tym na edukacji, kulturze oraz działalności charytatywnej. Jego zaangażowanie obejmowało różnorodne inicjatywy wspierające rozwój społeczności lokalnych, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz pomoc osobom potrzebującym. Jego działalność miała na celu budowanie lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa poprzez propagowanie wartości solidarności, empatii i równości. Pomimo jego śmierci, jego dziedzictwo kontynuowane jest przez różne organizacje i instytucje, włączając w to Fundację im. Adama Hadława.

Odznaczenia & Wyróżnienia

Galeria śp. Adama Hadława