Ochrona i Pomoc Zwierzętom

Inicjatywa Fundacji im. Adama Hadława

Edukacja o prawach i wsparcie zwierząt

Fundacja angażuje się w edukację na temat praw zwierząt oraz ich wsparcie poprzez różnorodne inicjatywy:

Te inicjatywy mają na celu zapewnienie lepszej opieki i ochrony dla zwierząt oraz promowanie szacunku wobec nich w społeczeństwie, jak również podnoszenie wiedzy na temat stanu prawnego oraz wiedzy o Ustawie o ochronie zwierząt.