Misja Naszej Fundacji

Zobacz film

Odtwórz teraz

Misja fundacji im. Adama Hadława

Wzajemne pomaganie może uczynić świat lepszym

Fundacja jest dumna ze swojej działalności socjalizacyjnej łączącej różne środowiska, pokazując, że można działać razem pomimo innych spojrzeń na świat. Działamy na rzecz wsparcia kobiet, seniorów oraz osób potrzebujących, rozwijamy zdolności empatyczne dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz budujemy społeczeństwo obywatelskie, szczególnie kładąc nacisk na szacunek do drugiego człowieka. Wspieramy edukację przedsiębiorczości oraz sprawnego poruszania się w społeczeństwie.  Szerzymy wiedzę o prawach zwierząt oraz walczymy w ich obronie.   Pielęgnujemy pamięć o śp. Adamie Hadławie. Dołącz do nas!

Główne obszary działań naszej Fundacji

Nasze inicjatywy

Nasze działania skupiają się na 6 głównych obszarach, które definiują cel działań naszej Fundacji. Dlatego warto do Nas dołączyć.

Ochrona i Pomoc Zwierzętom

Fundacja wspiera schroniska oraz prowadzi programy adopcji tymczasowych zwierząt, jak również angażuje się w poszukiwania stałych domów. Organizuje kampanie edukacyjne na temat praw zwierząt i ich ochrony, występuje jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami.
Walczymy o Prawa Zwierząt

Wsparcie Kobiet

Fundacja prowadzi programy wsparcia psychologicznego, edukacyjnego oraz oraz kursy samoobrony.
Koniecznie Śledź Nasze Wydarzenia

Pamięć o Adamie Hadławie

Fundacja upamiętnia życie i działalność Adama Hadława poprzez organizację wydarzeń kulturalnych oraz konkursów jego imienia, jak również wydaliśmy jego tomik poezji.
Niedokończona Historia, Którą Kontynuujemy

Seniorzy i Osoby Niepełnosprawne

Fundacja organizuje konkurs ,,Aktywny Senior im. Adama Hadława’’ mający na celu promowanie aktywnych postaw społecznych seniorów. Prowadzi akcję oraz inicjatywy wspierające seniorów przypominając jak ważne jest dbanie o zdrowie oraz aktywność fizyczna. Socjalizuje z młodszym pokoleniem, które uczy się szacunku do starszych.
Uczymy Szacunku do Starszych

Działania na Rzecz Potrzebujących

Fundacja dostarcza pomoc materialną, wsparcie żywnościowe oraz organizuje akcje charytatywne na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomagamy Najuboższym

Inicjatywy na Rzecz Młodych

Fundacja organizuje różnorodne aktywności edukacyjne, kulturalne i sportowe dla młodzieży, wspierając ich rozwój osobisty i społeczny, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie empatii. Dodatkowo prowadzi warsztaty przedsiębiorczości, pomagając młodym ludziom zdobyć umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie.
Młodzi Przyszłością Społeczeństwa

Poznaj Naszych Członków

Poznaj sylwetki wspaniałych Osób, które tworzą z nami Fundację im. Adam Hadława.
Wesprzyj Nas

Przekaż Darowiznę

10
50
100
Własna kwota
PayU

*